měna 

Smyslové a terapeutické pomůcky

Senzorické pomůcky a hračky stimulují jeden nebo současně více smyslových systémů. Pomáhají tak rozvíjet sluch, hmat, čich, chuť, propriocepci (informace o poloze, napětí a pohybech částí těla) a vestibulární vnímání (vnímání polohy hlavy a těla v prostoru).

Senzorické pomůcky se velmi často využívají v rámci Snoezelen terapie a terapie senzorické integrace, které se cíleně zaměřují na stimulaci a propojování smyslových systémů. Jejich využití se ovšem neomezuje jen na tyto speciální metody. Pomůcky jsou rovněž vhodné pro psychomotorickou terapii, fyzioterapii, ergoterapii, reminiscenční terapii, logopedickou intervenci a mnoho dalších pedagogických a terapeutických postupů, stejně tak i volnočasových aktivit a relaxaci. Senzorické pomůcky a hračky vám umožní obohatit aktivity, které se svými klienty a žáky děláte, a zároveň vytvořit mnoho nových stimulujících zážitků.

Přínos senzorických pomůcek a hraček není omezen na jednu skupinu osob. Sehrávají nezastupitelnou úlohu například při vývoji dítěte, zejména v raném a předškolním věku. Přispívají ke zdokonalování jeho motorických schopností, poznání, porozumění a komunikace, představivosti a dalších klíčových dovedností. Na druhé straně u osob s mentálním, tělesným, smyslovým, vícenásobným postižením, autismem nebo jinými poruchami lze pomocí senzorických pomůcek cíleně stimulovat narušenou oblast, případně dosáhnout stav uvolnění. V neposlední řadě pomáhají seniorům s různými formami demence oživovat oslabující smysly a zmírňovat dopady jejich závažného onemocnění.

Smysly hrají důležitou roli ve vývoji dítěte. Hmat chrání dítě před nebezpečím a pomáhá mu poznávat svět. Pomocí sluchu a zraku dítě vnímá zvuky a obrázky a postupně chápe jak svět kolem něj funguje. Smysly také hrají důležitou roli v rozvoji komunikace, protože smyslová centra v mozku obklopují centrum řeči. Jsou také nepostradatelné pro dětskou paměť a učení.