měna 

Reklamační řád

Reklamační řád
1) Reklamační řád popisuje zásady a principy uplatňované při reklamaci dodávaného zboží. Tento reklamační řád nevylučuje ani neomezuje jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo jakákoliv práva zákazníka vůči prodávajícímu.
2) Jestliže se během záruční lhůty vyskytne na výrobku záruční vada zejména způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění následujících podmínek vadný výrobek (nebo jeho součást či díly) bezplatně opraven nebo vyměněn za nový. Spotřebitel má také právo na odstoupení od smlouvy v případech, které stanoví zákon. Reklamovaný výrobek nebo jeho reklamovaná část musí být kompletní nejlépe v původním obalu, případně jinak vhodně zabalen. Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, běžným opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Záruka se též nevztahuje na poškození výrobku skladováním mimo rozsah teplot od -20°C až 45°C, pokud je tak blíže uvedeno v příslušné dokumentaci výrobku.
3) Dodavatel se zavazuje provést vyřízení reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí uplatnění reklamace, včetně reklamovaného zboží.
Reklamace musí obsahovat:
  • název reklamovaného zboží
  • konkrétní popis závady
  • reklamovaný výrobek nebo reklamovaná část
  • kopii dokladu o koupi (faktura), nebo jiný doklad potvrzující koupi
  • adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email na Vás)

Reklamované zboží je nutné dopravit k nám jakýmkoliv způsobem na naši adresu. Zpět bude opravený výrobek dopraven na naše náklady (v případě oprávněné reklamace). Před odesláním nás však kontaktujte s oznámením reklamace.
Reklamaci zasílejte na adresu
Andrej Droščín
Meru sport s.r.o.
Za Potokem 156
741 01 Nový Jičín

V případě dotazů nás kontaktujte na telefonních číslech
+420 776 534 573
+420 605 931 261
nebo na emailu
info@merusport.cz
merusport.fa@gmail.com

Meru sport s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.